Matterhorn

Matti coraz blizej

Droga do Hornlihutte wiodła urozmaiconym terenem. Zmieniały się nawet kolory wszechobecnych łupków, te na pierwszym planie zawdzięczają swą czerwonawą barwę tlenkom zelaza

Matterhorn

Bookmark the permalink.