Wycieczka do Hornlihutte

Pomost na szlaku do Hornlihutte

W tym miejscu – gdyby nie żelazny, zabezpieczony pomost – przejście byłoby niemożliwe. Kruche zbocze stale ulega erozji, a zwietrzałe skały zasilają piargi. Kolor łupków pochodzi od związków (tlenków) żelaza. Ten fragment grani jest niezwykle widokowy i ekscytujący. W oddali oczywiście Matti, który łaskawie wychynął spoza chmur…Maleńki punkcik na grani, pod gęstym obłokiem chmur – to nasz cel. Hornlihutte.

Bookmark the permalink.