Wycieczka do Hornlihutte

Camping w Hornlihutte

Dla mniej zamożnych turystów istnieje mozliwość rozbicia namiotów. Informuje o tym napis umieszczony – CO PRZECIEŻ OCZYWISTE! na bloku wszechobecnych łupków. Fakt… o drewno tutaj trudno… 😉

Bookmark the permalink.