Roślinność górska

Dzwonek

Tę wspaniałą kępę znalazłam kiedyś w lipcu w Tatrach Słowackich.
Niemal wyrastała spod granitowego głazu. Ale nie mogę odróznić wąskolistnych od drobnych.

Bookmark the permalink.