Nad Wieprzem…

Wieprz w Guciowie

I w ten sposob dotarliśmy nad Wieprz….. W Guciowie jest on niewielką rzeczką leniwie przecinającą szeroką i płaską – często podmokłą dolinę porośniętą bujną łąką. W oddali widać zabudowania wsi.

Wieprz

Bookmark the permalink.