Marzec – czyli przedwiośnie w Tatrach

Wywierzysko Kościeliskie

Przedwiośnie w pełni…. Lodowe Źródło rusza pełną parą. Ma ono ogromne znaczenie dla hydrografii Tatr. Odwadnia bowiem Dolinę Mietusią, górną część Doliny Małej Łąki i większą część masywu Czerwonych Wierchów. Fotografia przedstawia miejsce połączenia wód wywierzyska z Potokiem Kościeliskim. Tego typu źródła (wywierzyska – których w Tatrach jest kilka) należą do zjawisk krasowych. Stanowią wychodnie podziemnych jaskiń, tak licznych w rejonie Doliny Kościeliskiej.

Bookmark the permalink.