Mroźny luty – czyli jeszcze więcej „zimy w zimie”

Bajorko na szlaku

Niektóre bajorka tak liczne w OOŚ Kalisko nie poddałay się mrozowi.

Bookmark the permalink.