Pasmo Klonowskie – czyli kwietniowy zawrót głowy

Bukowa Góra

Kolejny fragment skał, widziany od strony wschodniej. Osady tego typu (piaskowce) na tym obszarze tworzyły się w warunkach płytkiego morza. Stąd w niektórych można dostrzec odciśnięte ślady skorupek ramienonogów, żyjących w środowisku morskim. Ostatecznie zostały ukształtowane w epoce zlodowaceń

Bookmark the permalink.