Pasmo Klonowskie – czyli kwietniowy zawrót głowy

Kapliczka na Bukowej Górze

Idąc w kierunku Psar, na niewielkiej polance stoi kapliczka zwana Figurą, lub Obrazikiem. Ma długą i bogatą historię. Tu w 1813 roku pochowano zmarłego z głodu i wyczerpania , wracającego z wyprawy moskiewskiej żołnierza napoleońskiego. Zniszczona, zostala odbudowana przez powstańców styczniowych w 1863 roku. Podczas II-ej wojny światowej była punktem kontaktowym i miejscem zbiórek żołnierzy oddziałów AK.

Bookmark the permalink.