Pasmo Klonowskie – czyli kwietniowy zawrót głowy

Ostaniec na Bukowej Górze

Bukowa Góra (482 m n.p.m.) stanowi kulminację Pasma Klonowskiego. Przyjęła formę grzbietu o długości 8,5 km. zbudowanego z twardych piaskowców kwarcytowych, które na powierzchni ok. 90 m kw. tworzą zbiorowisko bloków i monolitów osiągających do 5m wysokości, często – tak jak ten porośniętych mchem.

Bookmark the permalink.