Pasmo Klonowskie – czyli kwietniowy zawrót głowy

Kamieniołom w Zagórzu

Wędrując zielonym szlakiem od Bukowej Góry w kierunku północo-zachodnim napotykamy tabliczki ostrzegawcze informujące o robotach strzałowych w pobliskim kamieniołomie. Istotnie. Szlak pętlą wyprowadził mnie na skraj lasu, na krawędź wyrobiska. Doskonały punkt widokowy na wieś Zagórz. Ponieważ była niedziela – robót nie prowadzono i mogłam spokojnie przyjrzeć się rozległemu kamieniołomowi. To mniej więcej stąd – żeby nie wracać tą samą, długą drogą przez Bukową Górę, zdecydowałam iść wprost na południe leśnymi skrótami w kierunku Klonowa.

Bookmark the permalink.