Dolina Montaup

Skała w potoku

Prawda, że ciekawy okaz?

Bookmark the permalink.