Pic de Casamanya

Strome zbocza sąsiedniej doliny

Skromnie zarośnięte zbocza ostro zbiegały w dół.

Bookmark the permalink.