Roślinność górska

Zerwa kulista

Bukiecik zerwy kulistej znalazł miejsce pod osłoną bloku skalnego.
W drodze na Gornergrat.

Zerwa kulista

Bookmark the permalink.