Pic de Casamanya

Górski ogródek skalny

Z dużej odległości Casamanya wygląda jak grupa obłych pagórków… Ale przy „bliższym poznaniu” ujawnia swe geologiczne tajemnice. Te pięknie sfałdowane, cienkie warstwy łupków, przypominające ciasto francuskie i w dodatku porośnięte delikatnymi skalniakami…CUDO!

Bookmark the permalink.