Roślinność górska

Urdzik karpacki

Urdzik – podobnie jak miłosna, tworzy skupiska porastające latem duże obszary górskich łąk.

Urdzik karpacki

Bookmark the permalink.